Español
Valencià
English
Deutsch

ÁREA DE CLIENTS:
Usuari:
Clau:

Ha oblidat la contrasenya?

articuloAccessibilitat als mitjans audiovisuals
Accessibilitat als mitjans audiovisuals
Interpunct és l'única empresa de traducció audiovisual que ofereix serveis d'accessibilitat integral en llengua valenciana.

1. Llengua de signes

Aquest servei consta de dos intèrprets de llengua de signes que estan presents en el lloc de l'esdeveniment i s'alternen per signar tot el que s'hi comunique. A més de la interpretació en llengua de signes (LSE), aquest servei també consisteix en la inclusió d'aquesta interpretació en la realització i la producció de DVDs de l'esdeveniment o per elaborar vídeos curts en web.

2. Subtitulació per a persones amb discapacitat auditiva

El subtitulat per a sords, a més d'informar al públic amb discapacitat auditiva del que es diu, també inclou tot el que aquest no pot percebre per si mateix: la forma en què es diu (to de veu, idioma), qui ho diu i el que se sent (sorolls ambientals, cançons i música).
Per al servei de Subtitulat per a sords, seguim les recomanacions de la norma UNE 153010:2012, Subtitulat per a persones sordes i persones amb discapacitat auditiva. Subtitulat a través del teletext i que edita AENOR. L'objectiu d'aquesta norma és establir uns requisits mínims de qualitat i un grau raonable d'homogeneïtat en el subtitulat per a persones sordes i persones amb discapacitat auditiva: format dels subtítols, velocitat d'exposició dels subtítols, informació sobre efectes sonors i música, etc.
Es realitza en directe i s'inclou en una projecció de primer plànol de ponents amb subtitulat i LSE inserides.

3. Estenotípia

L'estenotípia és un mètode d'escriptura ràpida que permet transcriure el llenguatge parlat i convertir-lo en subtítols al mateix temps que l'orador està parlant. Per a això, s'utilitza una màquina d'estenotípia (un teclat sil·làbic) connectada a un projector, i una persona estenotipista (present en el lloc de l'esdeveniment o connectada per àudio en diferit), va teclejant el discurs en directe per crear els subtítols.
Actualment l'estenotípia és el mètode més eficaç per a l'elaboració de subtítols en directe, tant per la rapidesa de la creació dels subtítols com per la qualitat del resultat.

4. Subtitulat en directe

És un servei similar al de l'estenotípia però s'utilitza un teclat ordinari, per la qual cosa la creació dels subtítols és més lenta però el preu és molt més econòmic.

5. Reparlat

El reparlat permet crear subtítols en directe i projectar-los directament en la pantalla. El subtitulador o reparlador escolta la veu original i va dictant-li a un programari el contingut, repetint o reformulant el que sent, inclosa la puntuació. El que diu el reparlador va apareixent en la pantalla en forma de subtítols amb un retard de temps mínim.
Aquesta tècnica s'utilitza en l'actualitat sobretot per a crear subtítols per a sords en directe, però ja s'està començant a usar també per a subtitulat en diferit. Es basa en un sistema informàtic de detecció i desxiframent de veu i té més marge d'error que l'estenotípia però en determinats casos és més recomanable. TVE ja l'utilitza fa uns anys en la subtitulació de les telenotícies i programes esportius.

6. Bucle magnètic

Un bucle magnètic o d'inducció és un sistema de so que transforma el senyal d'àudio que tots podem sentir en un camp magnètic i que poden captar els audiòfons dotats de posició "T".
Aquests audiòfons tenen una bobina que transforma aquest camp magnètic novament en so dins de l'oïda de l'usuari, aïllat de reverberacions i soroll ambient. El resultat és que l'usuari rep un so net, nítid, perfectament intel·ligible i amb un volum adequat.
Existeix un estàndard internacional, IEC 60118-4, que regula i estableix les especificacions tècniques que ha de complir un sistema d'inducció magnètica quant a intensitat de camp i resposta de freqüència.
Tots els llocs adaptats han d'estar senyalitzats amb la icona blava de l'orella i la lletra "T" perquè l'usuari sàpiga de la seva existència i procedeixi a triar la posició "T" del seu audiòfon. D'aquesta forma, rep el senyal auditiu a través del bucle.

7. Audiodescripció per a cecs

L'audiodescripció és una pràctica relativament nova destinada a les persones cegues o visualment discapacitades que consisteix a aprofitar les pauses i silencis de la banda sonora de qualsevol producte audiovisual (programa de TV, pel·lícula, obra de teatre, etc.) per afegir comentaris que ajuden al discapacitat visual a comprendre millor el text descrivint-li l'acció o el lloc en què es desenvolupa l'escena, les característiques dels personatges, el seu vestuari, llenguatge corporal i les seues expressions facials.
Garantim la qualitat d'aquest servei seguint les recomanacions de la norma UNE 153020:2005, Audiodescripció per a persones amb discapacitat visual: Requisits per a l'audiodescripció i elaboració d'audioguies.
Consisteix en el servei d'una locució, bé en directe bé en diferit per a teatres, cinemes i museus. Es prepara el guió prèviament i en directe es locuta o s'emet la locució pregravada.

8. Lectura fàcil

Es diu “lectura fàcil” a aquells continguts que han estat resumits i realitzats amb llenguatge senzill i clar, de manera que puguen ser entesos per persones amb discapacitat cognitiva o discapacitat intel·lectual.
No s'ha de confondre la utilització de llenguatge senzill i clar amb la utilització de llenguatge infantil o massa col·loquial. El tret essencial és que la informació no siga confusa i que estiga ben estructurada.
Aquest tipus de textos en lectura fàcil no solament va dirigit a gent amb discapacitat, sinó també a persones amb baixa formació en lectoescriptura.

9. Pictogrames

Un pictograma és un signe que representa esquemàticament un símbol, objecte real o figura. És el nom amb el qual es denomina els signes dels sistemes alfabètics basats en dibuixos significatius. Un pictograma hauria de ser completament comprensible amb només tres mirades. En el disseny d'un pictograma han de suprimir-se tots els detalls superflus.
En l'actualitat és entès com un signe clar i esquemàtic que sintetitza un missatge sobrepassant la barrera del llenguatge amb l'objectiu d'informar o senyalitzar, i també facilitar la comprensió de persones amb discapacitat.

10. Senyalètica accessible

En el dia a dia, la senyalètica està present en el nostre fer quotidià des del treball, l'oci i el passejar pel carrer. Aquesta senyalètica té com a fi orientar i informar a la persona que la percep, generalment a través de la vista. Aquesta informació no sol estar accessible per a persones amb discapacitat visual, ja que per a que la senyalització siga autènticament efectiva ha de tenir en compte les peculiaritats tant de les persones que tenen alguna resta de visió com d'aquelles que són cegues.

En la senyalètica accessible la informació ha de ser concisa, bàsica i senzilla. Sempre que siga possible, ha d'incloure, el format visual i el tàctil (Braille i macrocaracters en relleu) i situar-se a l'àrea d'escombratge ergonòmic.

11. Formació en accessibilitat a la comunicació

Les mesures d'accessibilitat són un procés legislat clarament a partir de la Llei LISMI de l'any 1982 i des de llavors s'han produït molts progressos en aquest sentit, principalment a l'àrea urbana i arquitectònica.
L'accessibilitat legislada fa més referència a la relacionada amb els transports, per la qual cosa l'accessibilitat relativa a la comunicació ha quedat relegada a un segon pla i no s'ha acabat d'implantar en el sector públic ni el privat.
En aquest sentit s'oferirien cursos de formació per a treballadors públics i privats que s'encarreguen de la comunicació o del tracte amb el públic.

12. Assessoria tècnica per a accessibilitat física

L'article 9 de la Constitució Espanyola exigeix als poders públics garantir el màxim benestar de vida a tots els ciutadans, facilitant a la vegada la seua participació en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, la Constitució, en el seu article 49, tenint en compte l'existència en la nostra societat d'un cercle considerable de ciutadans que tenen algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, preconitza una política de previsió i integració d'aquestes persones.

13. Realització de projectes integrals en Comunicació

Per a projectes d'espais públics i privats de grans dimensions, com ara centres comercials, estacions, aeroports, etc. que vulguen oferir una accessibilitat total o parcial a usuaris en señalètica, videoprojeccions, espots, apps, etc.
Aquest servei abasta el propi disseny universal, en cas de ser un projecte de nova implantacio, un procés d'estudi dels continguts audiovisuals, processos de la comunicació present i una proposta de millora seqüenciada per fases per al compliment de la Llei 1/1998 del 5 de maig d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació de la Comunitat Valenciana, desenvolupada pel Decret 39/2004, del 5 de març.


Interpunct Translations, S.L.
C/ Mare Nostrum, 13 B | C/ Trafalgar, 13, 1º – E-46930 Quart de Poblet – VALENCIA
Tel.: +34 96 184 54 54 / Fax: +34 96 184 65 65 E-mail: interpunct@interpunct.es
Avís legal alerceUpperclick